CAPBs device

Følgende udstyr kan forefindes i kufferten:

  • CAOBs device, med følgende probe:
    • AQ20 (CO2 og VOC måler)

Udstyret retter sig primært mod undervisningen i EUX, men vil også kunne anvendes i de ordinære EUD-uddannelser. Brug af udstyret knytter sig ikke nødvendigvis til et konkret fag, men udstyret kan anvendes i forbindelse med de fag hvor viden om ’indeklima’ måtte ønskes konkretiseret i praksis. Udstyret kan også anvendes til at koble teoretisk og praktisk forståelse/viden sammen.

Der behøves ikke at være en lærer til stede ved anvendelsen, men det er vigtigt at eleverne har modtaget en grundig instruktion i brug af udstyret.

Ved modtagelse kontrolleres det at alt udstyret (som nævnt ovenfor), forefindes i den modtagne kuffert. Eventuelle defekter eller andet som er opstået ved brug, meddeles videnscentret.

Udstyret skal behandles med respekt, da der er tale om ”følsomt” måleudstyr. 

Antal: 4
Måleinstrumenter
Byggeri og bolig
Smart-MTC
Tilvalg
Udstyr
Book nu
bubble