Gabotherm Clima

Loftvarme/køl - afbalanceret indeklima med Gabotherm Clima

Gabotherm Clima, V-system er et opvarmnings-/kølesystem, der i forhold til gængse opvarmningsinstallationer er forholdvis ukendt.

Gabotherm Clima består af et specialudviklet/patenteret system af lerplader med høj ydeevne. Lerpladerne er fremstillet af mineralsk ler under høj tørkomprimering. Lerplader og slanger monteres i loftet. Varme eller køling fra loftet sparer energi (1° C mindre fremløbstemperatur svarer til 1 - 2,5% energibesparelse) samt anlægsomkostninger. Systemet sikrer samtidig et optimalt indeklima - ikke for varmt om sommeren og ikke for koldt om vinteren.

Gabotherm Clima virker ubetinget som det mest stabile indeklimasystem, der på grund af lerpladernes høje absoberingsevne regulerer temperaturen i rummet, idet varmen der generes (i rummet) i løbet af dagen stiger til loftet via konvektion. De højtydende lerplader lagrer denne varme, som frigives igen, når rumtemperaturen falder under den lagrede temperatur i loftet. Lerpladerne er tillige ekstremt fugtabsoberende/-regulerende hvilket bevirker en konstant luft- fugtighed på alle tidspunkter af året. 

Gabotherm Clima nedsætter faren for udvikling af skimmelsvamp og er således funktionelt ideelt for allergiker og astmastikere. Varmeinstallationerne i loftet kan suppleres med opsætning af lydplader langs loftets kant til forbedring af rummets aukustik. 

Ekstreme absorptionsdata

For de højtydende lerplader fra Gabotherm Clima er de målte data dobbelt så gode som for lerpuds. Dette er testet og certificeret af MFPA Weimar ved Bauhaus University.

Fordele: Naturlig komfort

I forhold til opvarmningsformerne radiator-/gulvvarme besidder Gabotherm Clima langt den højeste grad af termisk stråling, den fordeler varmen homogent i hele rummet og reducerer støvturbulens som ellers kendetegner de gængse opvarmningssystemer.

Strålevarmen fra loftet er den varmeform som kommer tættest på naturens eget opvarmningssystem.

Strålingsudbyttet mellem lofter og gulve aftager ikke med højdeforskellen. Strålingsvarme fra loftet giver ensartet varme i hele rummet - også på undersiden af borde via absoprtion/reflektion, ligesom kuldenedfald fra vinduer minimeres. 

Loftvarme giver generelt en afbalanceret og homogen varmekomfort i hele rummet. 

Antal: 1
Gabotherm Clima
Byggeri og bolig
Standard
Book det mobile teknologicenter
bubble