Jordskruer

BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning.

Stålskruerne skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til fundamentet/bygningen. Enkelt, hurtigt og vibrationsfrit, så skader på de omkringliggende bygninger og reetablering udgås. Grundvandssænkning undgås også.

Det er hurtigt at opbygge stabile fundamenter til helårshuse, tilbygninger, kolonihavehuse, moduler, carporte, terrasser, sommerhuse, trafikskilte ... BAYO.S skruefundamenter forankrer effektivt enhver form for bygning.

Anvendelse: Skruerne er et bæredygtigt alternativ til de støbte fundamenter, og kan anvendes til en generel snak om det klimaaftryk som vores traditionelle fundamenter efterlader. Systemet kan også anvendes til en diskussion om funktion og design af vores boliger.

Antal: 1
Jordskruer
Byggeri og bolig
Standard
Book det mobile teknologicenter
bubble