Kar: Permeabel belægning

Da der igennem de senere år er kommet rigtig mange skybrud, som har medført store mængder af vand der skal bortledes, er vi nødt til at tænke i alternative måder at bortlede vandet på. En af mulighederne er permeable belægninger, der leder vandet direkte ned gennem bundopbygningen, i stedet for en rist (som i den traditionelle opbygning) hvorfra det så skal videreføres til en kloak- eller regnvandsledning. En af mulighederne er at man anvender en opbygning, udviklet af NCC med de to registrerede varemærker DrænStabil og DrænAf. Der findes også andre opbygninger, men for eksemplets skyld forholder nedenstående beskrivelse sig til denne opbygning.

Karret er konstrueret for at give et indblik i en permeabel bundopbygning som et snit. Opbygningen kan ses igennem glaspartierne på de tre sider både med Drænstabil, DrænAf og belægningssten. Der ses også en traditionel opbygning bestående af sand, stabilgrus og belægningssten i den anden halvdel af karret.

Karret kan simulere skybrud, hvor der kan beregnes på regnmængden, og hvilken hændelse der kan være tale om f.eks. 5, 10 eller 20 års hændelse.

Der kan lukkes for vandet, så det kan tilbageholdes og man kan se, hvor stor en vandkapacitet permeabel bundopbygning har i forhold til traditionel opbygning. Hhv. ved 5, 10 eller 20 års hændelse.  

Vandet kan derefter lukkes ud igen, og der kan forskellen på de to opbygninger igen ses. Der er det også muligt at beregne tidsforskellen indtil vandet er væk.

Ud fra de forskellige belægningstyper, som er i karret, ses det hvor hurtig den permeable stentype leder vandet ned i opbygningen i forhold til den traditionelle opbygning.

Fugematerialet som der bruges på den permeable belægning er DrænAf. Dette er med til hurtigere at aflede vandet. På den traditionelle opbygning er der brugt fugesand, der igen viser den ringe dræning. Det er der den store forskel ligger i de forskellige fuge- og opbygningstyper.

 

Karret kan bruges til følgende uddannelser:

 

  • Brolægger

 

Antal: 1
Kar
Byggeri og bolig
Standard
Book det mobile teknologicenter
bubble