Kingspan

Kingspan Kooltherm® K12 Isoleringsplade er en supereffektiv, stiv modificeret harpiks thermoset-isolering, belagt på begge sider med en kompositfolie med lav emissivitet, der fastgøres til isoleringskernen under fremstillingsprocessen.

Generelt

Resistens mod opløsningsmidler, svamp og gnavere. Isoleringskernen er resistent over for kortvarig kontakt med benzin og de fleste fortyndede syrer, alkalier og mineralolietyper. Det anbefales dog, at evt. spild afrenses fuldstændigt, inden pladerne installeres. Sørg for at bruge sikre metoder til rengøring i henhold til anbefalingerne fra leverandørerne af den spildte væske. Isoleringskernen er ikke resistent over for visse opløsningsmiddel-baserede klæbesystemer, især hvis disse indeholder methylethylketon. Klæbemidler, der indeholder sådanne opløsningsmidler, bør ikke anvendes i forbindelse med dette produkt. Beskadigede plader eller plader, der har været i kontakt med skrappe opløsningsmidler eller syrer, bør ikke anvendes.

Antal: 1
Vægmoduler
Byggeri og bolig
Standard
Book det mobile teknologicenter
bubble