Lydmåler

Følgende udstyr kan forefindes i kufferten:

  • Elma 1350C (lydmåler)

Udstyret retter sig primært mod undervisningen i EUX, men vil også kunne anvendes i de ordinære EUD-uddannelser. Brug af udstyret knytter sig ikke nødvendigvis til et konkret fag, men udstyret kan anvendes i forbindelse med de fag hvor viden om ’indeklima’ måtte ønskes konkretiseret i praksis. Udstyret kan også anvendes til at koble teoretisk og praktisk forståelse/viden sammen.

Der behøves ikke at være en lærer til stede ved anvendelsen, men det er vigtigt at eleverne har modtaget en grundig instruktion i brug af udstyret.

Ved modtagelse kontrolleres det at alt udstyret (som nævnt ovenfor), forefindes i den modtagne kuffert. Eventuelle defekter eller andet som er opstået ved brug, meddeles videnscentret.

Udstyret skal behandles med respekt, da der er tale om ”følsomt” måleudstyr. 

Hvis udstyret sendes retur med posten, er det vigtigt at udstyret ligger forsvarligt pakket.

Antal: 4
Måleinstrumenter
Byggeri og bolig
Smart-MTC
Tilvalg
Udstyr
Book nu
bubble