Nativo

Hunton Nativo Træfiberisolering naturlig og vedvarende isolering. Varmelagringsevnen er fremragende, og isoleringspladerne kan bruges i vægge og tager.

  • Nativo Træfiberisolering Plade er en isolering baseret på naturligt træfiber
  • Isolationspladerne er formstabile og forhindrer konvektion
  • Isoleringen kan genbruges

  • Isoleringen har en fremragende varmekapacitet

  • Træfiberisoleringen generer ikke huden og giver ikke udslæt
  • Nativo Træfiberisolering Plade har SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

 

Når du bruger Nativo Træfiberisolering Plade hjælper du med at reducere emissioner af kuldioxid og andre drivhusgasser. Isoleringspladerne er produceret ved bæredygtigt skovbrug og er 100% genanvendelige. De naturlige materialer bidrager til et sundt indeklima og kan håndteres uden irritation eller udslæt.

Nativo Træfiberisolering Plade er det rigtige valg til miljøvenlige bygninger

Nativo Træfiberisolering Plade er en bæredygtig ressource og isolering på både kort og lang sigt. Træerne binder CO2. , og ved bruge gammel skov og plante nyeskove, hjælper isoleringen med træfiber til at forlænge denne opbevaringscyklus.

Teknisk godkendelse

Nativo Træfiberisolering Plade har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Det betyder, at isoleringen overholder kravene i bygningsreglementet.

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Hunton Nativo Træfiberisolering Plade

Reducerer kondens

Der vil altid være fugtig luft til stede både i og uden for et hus. Fugt inde- og udefra vil altid forsøge at udligne sig, hvorfor der altid foregår en fugtvandring gennem konstruktionen.

Når fugten vandrer ud eller ind, kan den kondenseres i isoleringen i din boligs vægge eller tag, især når der sker større temperatursvingninger mellem dag og nat, og når der forekommer større fugtpåvirkning (damptryk) fra ydersiden eller indersiden af bygningen.

Nativo Træfiberisolering Plade har en evne, der er op til ti gange større end mineralulds, til at optage, transportere og afgive fugt fra vægge og tag. Denne egenskab er vigtig, fordi temperaturerne hurtigt ændrer sig i det nordiske klima, og dermed øger risikoen for kondens. Nativo Træfiberisolering Plade giver stabile og forudsigelige strukturelle egenskaber, der kan modstå det barske klima med store variationer i temperatur og fugtighed.

Varmelagringsevne

Høj varmelagringskapacitet giver jævnere og varmere indendørs temperaturer om vinteren, samt jævnere og køligere temperaturer indendørs i sommeren.

Sammenlignet med isolering med mineraluld (glasuld og stenuld) har Nativo Træfiberisolering Plade en dobbelt så høj maksimal varmelagringskapacitet pr. kg masse. Nativo Træfiberisolering Plade installeres med op til 3 gange så mange kg isolering som mineraluld pr. m2 og kræver således en minimal tilført energimængde for at opretholde og udjævne en behagelig indendørs temperatur hele året rundt.

I praksis kan denne varmelagringskapacitet sammenlignes med effekten af en masseovn, hvor varmen opbevares i stenene i timevis, efter at ilden er slukket.

 

 

Antal: 1
Vægmoduler
Standard
Byggeri og bolig
Book det mobile teknologicenter
bubble