Papiruld

Hvad er Papiruld?

Papiruld er et isoleringsgranulat, som sikrer dig en ensartet isolering, som lukker af for sprækker, hvor varmen ellers kan slippe ud.

Vi anvender overskuds- og genbrugsaviser, som består af hule cellulosefibre, som har en fantastisk isolerende effekt i modsætning til massive fibre. Det er én af årsagerne til, at aviser har været anvendt som isoleringsmateriale i over hundrede år.

Isoleringsgranulatet Papiruld blæses ind med en slange og kan anvendes her:

  • Lofter
  • Hulmure
  • Etageadskillelser
  • Skunke
  • Krybekældre
  • Flade tage
  • Særlige tykke hulmure som findes i lavnergibyggeri

 

Isolering er miljøvenligt

Det er miljøvenligt at isolere sit hus, men har du overvejet, om det isoleringsmateriale du bruger i dit hus, er miljøvenligt?

Vil du gøre noget godt for miljøet, skal du isolere dit hus. For når du isolerer dit hus, bidrager du til at nedbringe CO2-udledningen, som skåner miljøet.

Men mange danskere stiller også krav til bæredygtighed, når det gælder valg af det byggemateriale, der benyttes til isoleringsarbejdet.

Byg bæredygtigt med Papiruld

Isoleringsmaterialet Papiruld er miljøvenlig isolering, der produceres af overskudspapir og genbrugsaviser. Aviserne kværnes og tilsættes brandhæmmende salte. Fordi Papiruld fremstilles af genbrugsmaterialer, er energiforbruget og dermed CO2-udledningen i produktionsfasen meget lav. Faktisk op til otte gange lavere end ved fremstilling af traditionel isolering.* Ved at anvende Papiruld i stedet for traditionel isolering, skåner man dermed miljøet. 

Cirkulær økonomi

Papiruld indgår i en cirkulær økonomi, fordi vi genanvender aviser og papir til et byggemateriale. Man har ved renovering eller nedrivning mulighed for at genbruge Papiruld eller genanvende det. Lige som det kan køres på genbrugsstationen som småt brandbart eller komposteres.

Den mest miljøvenlige energi, er den, du ikke bruger

Vi hører næsten dagligt om, hvordan vi hver især kan skåne miljøet ved at begrænse CO2-udslippet og blive mere miljøvenlige. En familie på fire personer udleder i gennemsnit 6 tons CO2 om året på at opvarme boligen. Det tal kan nemt nedsættes, hvis huset er ordentligt isoleret.

Hvis man samtidigt anvender Papiruld, er man godt på vej med at skåne miljøet

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til isolering af ydervæg - både tunge og lette ydervægge.

Der skelnes mellem 2 produkter:

  • Papiruld Standard
  • Papiruld Hulmur

Tung ydervæg

I forbindelse med tunge ydervægge kan Papiruld Hulmur indblæses gennem huller i fugen. Dvs. der skal ikke udtages mursten og dermed er det mindre indgreb på facaden.

Let ydervæg

I forbindelse med lette ydervægge kan Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning fra den indvendige side af konstruktionen, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes.

Tung formur med let indervæg

I forbindelse med en massiv ydervæg kan der opbygges en let indervæg, hvor Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning fra den indvendige side af konstruktionen, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Se animation af hvordan konstruktionen opbygges med tung formur og let indervæg:

Varmeisolering ved isolering af ydervæg

Der anbefales følgende tykkelser for at overholde gældende bygningsreglementet:

Standard: min. 250 mm isolering. Lavenergi: min. 350 mm isolering.

Hensyn til fugt ved isolering af ydervæg

Når der skal udføres isolering af ydervæg, er det ikke nødvendigt at anvende dampspærre, undtagen i vådrum, såfremt at den indvendige side af konstruktionen er lufttæt. Konstruktionen med en tung bagvæg eller to 12,5 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft og damp gennemgang.

Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger (f.eks. elinstallationer) samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring).

 

Antal: 1
Vægmoduler
Standard
Byggeri og bolig
Book det mobile teknologicenter
bubble