Rockwool

Produkt

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er en formstabil isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er fleksibel i både længde- og bredderetningen.

Anvendelse

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette loft-, væg- og tagkonstruktioner, samt etageadskillelser og krybekælderdæk. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 kan fra tykkelsen 45 - 70 mm flekse 20 mm på længden og på bredden. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 i tykkelsen fra 95 mm og opefter kan optage variationer i produktets længde og bredde på op til 40 mm. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader.

Flexmål 570 mm er velegnet til lette vægge med træskelet og flexmål 605 mm til stålskelet. Til spær- og bjælkekonstruktioner er 980 mm gennemgående flekslængdemål.

Indeklima

Dette produkt er optaget i Svanemærkets database over produkter, der må anvendes i Svanemærket byggeri. Dette er dog ikke ensbetydende med at produktet er Svanemærket.

Svanemærket byggeri har fokus på et lavt energiforbrug, reduktion af affaldsmængderne fra byggeriet og mindsket brug af skadelige kemikalier for at sikre et godt indeklima.

Dokumentationen er forbeholdt Svanemærket byggeri og der er kun adgang til den, hvis man har licens til svanemærket byggeri.

 

Antal: 1
Vægmoduler
Standard
Byggeri og bolig
Book det mobile teknologicenter
bubble