SmartCutter

Smart-cutteren er en batteridrevet elektrisk stenklipper. Den egner sig til murerfaget, med fokus på arbejdsmiljø.

Både elever og faglærer må benytte smart-cutteren efter kort introduktion. Ved modtagelse kontrolleres det at laderen til smart-cutteren er med og batteriet sættes til opladning. OBS smart-cutteren kan godt benyttes, imens batteriet lades op. Inden aflevering lades smart-cutteren og de værste stenrester i maskinen fjernes.

Særlige forhold ved anvendelsen og evt. transport:

Maskinen kan transporteres både liggende og stående, men skal være fastspændt.

Vejledning, til anvendelse af udstyret (punktvis):

Ved anvendelse af smart-cutteren benyttes følgende procedure og se billeder:

  1. Tænd for strømmen på hovedafbryderen øverst på alu-cylinderen
  2. Indstil skæret til den type sten der skal klippes, for at få pænest mulige skæringer. Der sættes en sten i maskinen og skærene med de 2 skærindstillinger. Landet stenen skal ligge på indstilles med drejehjulet på maskinen. Skærene kan justeres ved hjælp af den røde og den grønne knap, som kan justere skærene tætte på stenen eller længere væk fra stenen. Ideelt skal skærene være indstillet så det er nemt at sætte en sten i klipperen, med mindst muligt luft mellem stenen og skærene.
  3. Klip stenen ved at trykke på kontakten på forsiden af smart-cutteren.
  4. Ved endt brug af maskinen slukkes på afbryderen, og maskinen sættes til ladning.

Maskinen er kun egnet til tegl. Der må ikke klippes betonfliser eller lignende på maskinen.

Antal: 1
Arbejdsmiljø
Maskiner/printer
Byggeri og bolig
Smart-MTC
Tilvalg
Udstyr
Book nu
bubble