Varmt tag med permeabel belægning

Ved et varmt tag forstås en tagkonstruktion, hvor hele varmeisoleringen er placeret på ydersiden af tagkonstruktionen. Det varme tag stiller store krav til isoleringen, som skal være hård og trædefast samt udgøre et stabilt underlag for tagdækningen. Underlaget for tagdækningen er krydsfiner, beton eller stål, med et minimums fald mod afløb på 1:40 (25 mm pr. 1000 mm).

Et varmt tag ventileres ikke.

Antal: 1
Tagmoduler
Byggeri og bolig
Standard
Book det mobile teknologicenter
bubble