Indeklimamåleudstyr

Lufthastighed/flow, temperatur og fugt

Følgende udstyr kan forefindes i kufferten:

 • Kimo AMI310 (basisinstrument), med følgende prober:
  • Kimo SFC900-GN (varmetrådsprobe)
  • Kimo SOM900 (teleskopisk trækprobe)
  • Kimo MPR500 (trykmodul)
  • Kimo TPL (pitotrør)
  • Kimo SHR110 (luftfugtighedsprobe)
  • Kimo SCOH112 (relativ luftfugt- og CO2probe)
  • Kimo SCO110 (COprobe)

Udstyret retter sig primært mod undervisningen i EUX, men vil også kunne anvendes i de ordinære EUD-uddannelser. Brug af udstyret knytter sig ikke nødvendigvis til et konkret fag, men udstyret kan anvendes i forbindelse med de fag hvor viden om ’indeklima’ måtte ønskes konkretiseret i praksis. Udstyret kan også anvendes til at koble teoretisk og praktisk forståelse/viden sammen.

Der behøves ikke at være en lærer til stede ved anvendelsen, men det er vigtigt at eleverne har modtaget en grundig instruktion i brug af udstyret.

Ved modtagelse kontrolleres det at alt udstyret (som nævnt ovenfor), forefindes i den modtagne kuffert. Eventuelle defekter eller andet som er opstået ved brug, meddeles videnscentret.

Udstyret skal behandles med respekt, da der er tale om ”følsomt” måleudstyr. 

Hvis udstyret sendes retur med posten, er det vigtigt at udstyret ligger forsvarligt pakket i kufferten. Dvs. at løst liggende udstyr pakkes ind i papir/pap/andet.
 
 
 
 
 
 

Antal: 4
Måleinstrumenter
Tilvalg
Udstyr
Smart-MTC
Byggeri og bolig
Book nu
bubble