Praktisk

For at kunne få besøg af vores mobile teknologicentre skal følgende oplysninger opfyldes.

Plads til Mobile Teknologicentre:

Hvis man booker begge teknologicentre er det nødvendigt med et frit område på 16 x 50 meter, da der også skal være plads til manøvre. Hvis man kun booker et teknologicenter er det nødvendigt med et frit område på 8 x 25 meter.

Tilkørselsforhold og underlag:

De mobile teknologicentre er høje og brede, så vær opmærksom på om træer og buske hænger ind over tilkørselsvejen.

I vinterperioden skal der være ryddet for sne inden levering og inden afhentning.

De mobile teknologicentre placeres på 4 hydrauliske støtteben med 30 x 30 plader under som fordeler vægten. Det er nødvendigt med et fast underlag som fx asfalt, fliser eller stabilgrus. Hvis underlaget ikke er dimensioneret til dette kan der opstå trykmærker fra støttebenene, og eventuelle omkostninger til genopretning afholdes den enkelte bruger (skole/virksomhed).

Strøm:

Der skal være tilsluttet strøm til de mobile teknologicentre under hele besøget for at sikre en konstant temperatur og dermed forhindring af kondensvand.

Tilslutningen skal være på 16A for begge MTC'er. Den udvendige tilslutningsmulighed skal placeres max. 20 meter fra de mobile teknologicentre. Hver leveres med 25m kabel, og adaptere.

Luft:

Hvert mobilt teknologicenter indeholder en kompressor. Hvis man ønsker at tilkoble ekstern luft, af hensyn til støjen fra kompressoren, er dette muligt. De mobile teknologicentre leveres med 25m luftslange.

Internetforbindelse:

Der er en skærm i hvert mobilt teknologicenter, og fra skærmene kan man komme ind på vores undervisningsforløb. Vi har også 6 tablets i hvert center som eleverne kan bruge til undervisningen. For at komme ind på vores undervisningsforløb skal man have forbindelse til internet. Man kan også trække målinger i konstruktionerne fra vores side.

Kontaktpersoner:

Skolen/virksomheden bedes oplyse kontaktdata i bestillingen på den ansvarlige lærer og pedal.

Leveringen og afhentningen koordineres direkte mellem skolen/virksomheden og videnscentrets chauffør der er ansvarlig for transport og opstilling.

bubble